Led Anfaco gắn vách 041-9W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC VÁCH LED 041 – 9W

Ánh sáng: Vàng (3200K)

Loại bóng sử dụng: LED

Kích thước: 125 x H225

Thời gian bảo hành: 3 năm