Led Anfaco gắn vách 039-9W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC VÁCH LED 039 – 9W

Ánh sáng: Vàng (3200K)

Loại bóng sử dụng: LED

Kích thước: 110 x H250

Thời gian bảo hành: 3 năm