Led Anfaco gắn vách 03712W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC VÁCH LED 037 12 12W

Ánh sáng: Vàng (3200K)

Loại bóng sử dụng: LED

Kích thước: 160 x H200 mm

Thời gian bảo hành: 3 năm