Led Anfaco gắn vách 036-7W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC VÁCH LED 036 – 7W

Ánh sáng: Vàng (3200K) & Trung tính (4200K) & Trắng (6500K)

Loại bóng sử dụng: LED

Kích thước: 50 x 50 x H270 mm

Thời gian bảo hành: 3 năm